Vad innebär dynamisk lastbalansering?

  • Dynamisk laststyrning innebär att laddaren begränsar automatiskt laddströmmen vid höglastperioder i huset, så att du aldrig behöver oroa dig för att säkringen går och får alltid maximal laddeffekt till din bil.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?