Finns livscykelanalyser på elbilar?

 • Livscykelanalys är en metod för att se helhetsbilden av hur stor den totala miljöpåverkan blir under en produkts livscykel. En engelsk sammanfattning av livscykelanalyser på elbilar finns här. Sammanfattning av artikeln på svenska finns här.

  Ur ett livscykelperspektiv släpper Nordisk elmix ut cirka 0,1 kg CO2e/kWh, och el från ett kolkraftverk cirka 0,8 kg CO2e/kWh. Bensin släpper ut cirka 0,3 kg CO2/kWh.

  Elbilar använder ungefär en tredjedel så mycket energi som en modern bensinbil, vilket gör att utsläppen under driften blir cirka 90 % mindre för en bil som beräknas gå på Nordisk elmix och ungefär lika stor för en bil som beräknas gå på kolkraftsel. Vilket sätt som är mest korrekt att räkna på ur ett systemperspektiv råder det delade meningar om. Elbilar laddas nästan uteslutande på natten. Vilken el som används på marginalelen bestäms därför på kort sikt av vilka existerande produktionsanläggningar som då börjar producera.

  På lång sikt bestäms marginalelen av ändringar i elproduktionens sammansättning. Vilka produktionskällor som det investeras i nu och i framtiden påverkar vad marginalelen kommer att bestå av.

  Elbilar som har möjlighet att använda förnybar el har stor potential att bidra till utsläppsminskningar i transportsektorn.

  Läs mer om marginalen här.

   

 • Fick du svar på din fråga?

  Ja   Nej

  Vilken information saknar du?