Hur ofta får jag min faktura?

  • Vanligast är att du får din faktura från oss varannan månad. Kontakta oss om du vill få din faktura oftare. Vi tar inte ut några avgifter för att skicka ut din faktura.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?