Förfaller fakturan alltid samma dag varje gång?

  • Nej. Vi har flera faktureringstillfällen varje månad, så förfallodagen beror på vilket datum som fakturan skapades.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?