Vad består elpriset av?

 • Elpriset består av fyra delar:
  •Det pris du betalar för själva elen. Denna del kan du själv påverka genom att aktivt teckna ett elavtal. I vårt elpris ingår till privatkunder alltid 100 % el från förnybara energikällor som vatten, sol, vind och biobränsle utan extra kostnad.
  •Elcertifikatsavgift, vilket är en statlig avgift som alla elanvändare enligt lag måste betala för att främja produktionen av förnybar energi.
  •Energiskatt, vars storlek bestäms av riksdag och regering.
  •Moms tillkommer med 25 % på elpriset och elcertifikatavgiften.

 • Fick du svar på din fråga?

  Ja   Nej

  Vilken information saknar du?