Hur gör jag för att stänga av strömmen?

  • När man inte ska vistas i sin bostad under en längre tid är det många som vill stänga av strömmen och det är viktigt att göra detta på rätt sätt.

    Om du inte har en kundbrytare så ska du använda huvudströmbrytaren som sitter inuti proppskåpet. Ifall du fortfarande kan se mätarinställningen på displayen så är elen avstängd på rätt sätt. Om displayen slocknar så tappar vi kommunikationen med din elmätare vilket innebär att vi inte får in några mätvärden. Vi behöver mätvärdena för att kunna fakturera för din faktiska förbrukning.

    Stänger du av elmätaren så att vi tappar kommunikationen kommer din faktura att bygga på en uppskattad elförbrukning tills vi återfår kontakten med elmätaren. Detta kommer att synas på fakturan då det i så fall står beräknad förbrukning istället för faktisk.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej