Hur bra är gas jämfört med till exempel pellets och värmepump?

  • Priset på gas är beroende av oljepriset men gasen ligger för det mesta en bit under. Ska du jämföra gaspriset med andra energislag, till exempel olja, el, pellets eller värmepump ska du också ta med i beräkningarna att moderna gaspannor har ovanligt bra verkningsgrad, uppemot 99 %. Det betyder att du får ut betydligt mer värme per kilowattimme du använder, jämfört med andra energislag. Hör gärna av dig så hjälper vi dig med en jämförelse.

    Gas kostar också som regel mindre att installera. Dessutom är gasen betydligt enklare att sköta än till exempel ett pelletssystem, mer driftssäker än en värmepump och kräver mindre underhåll. Den är tyst och ren och har mycket låga utsläpp av sot- och svavelpartiklar.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?