Låter laddstationerna något när de är i bruk?

  • Nej, de ger inga ljud ifrån sig.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?