Finns det några risker med att ladda?

  • En elbilsladdare är speciellt framtagen för laddning av fordon och klarar en högre laddeffekt än ett vanligt eluttag. Det går därför snabbare att ladda bilen i laddaren, än vad det hade gjort i ett vanligt eluttag. Det finns också säkerhetsrisker med att ladda bilen i ett vanligt eluttag eftersom laddningen kräver stora strömstyrkor. När vi installerar elbilsladdare går vi igenom fastighetens elsystem så att du kan ladda bilen tryggt.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?