Hur påverkar elbilar miljön?

  • Alla fordon påverkar miljön vid tillverkning och vid användning. Elbilar har under användningsfasen betydligt lägre miljöpåverkan vad gäller koldioxid än fossilbilar.

    Under tillverkningsfasen visar många studier på att elbilar har något högre utsläpp av koldioxid än fossilbilar, vilket beror på produktionen av batterier. Flera elbilstillverkare jobbar därför med att ta fram lösningar för att återanvända bilarnas batterier till energilagring, vilket förlänger livslängden och därmed minskar utsläppen över batteriets livscykel.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?