Är litium ett framtida problem?

  • Efterfrågan på litium har ökat i takt med ökad användning av batterier. Det finns flera bedömningar av hur stora världens tillgångar av litium är och i dagsläget råder ingen brist. Om efterfrågan ökar ännu mer kan dock brist uppstå. Det kan komma att sätta press på elbilsproducenter att hitta system för att återanvända batterier, återvinna litium, eller att byta till en litiumfri batteriteknik.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?