Vad händer om mina solceller producerar mer el än vad jag behöver?

  • Solcellsanläggningen kan producera ett överskott som du inte behöver just då. Det överskottet kan du sälja till oss, eller till något annat elhandelsbolag. Du kan också få en skattereduktion på 60 öre/kWh för din överskottsproduktion. Skattereduktionen justeras mot din inkomstdeklaration.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?