Behöver jag bygglov för att montera solceller på mitt tak?

  • I några kommuner behöver du söka bygglov för att montera solceller på taket, i andra kommuner behövs inte det. Om du köper din solcellsanläggning genom oss hjälper vi dig, både med din bygglovsansökan och med ansökan om solcellstöd eller ROT-avdrag för installationen.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?