Kan man söka statligt stöd för installation av solceller?

  • Det finns ett statligt solcellsstöd som ger 30 % av investeringskostnaden i stöd. Detta gäller kostnader för projektering, installation, material och arbete. Det går dock inte att kombinera statligt solcellsstöd med ROT-avdrag. Om du köper din solcellsanläggning genom oss hjälper vi dig, både med bygglovsansökan och med ansökan om solcellstöd eller ROT-avdrag för installationen.  

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?