Vad är bredbandstelefoni/ IP-telefoni?

  • Bredbandstelefoni är telefoni över internet- eller bredbandsnätet. Därför kallas denna form av telefoni både bredbands-, internet-, IP- och webbtelefoni. Med bredbandstelefoni slipper du nätavgiften till Telia och du kan få lägre samtalspriser, både inom Sverige och till utlandet. Och du behöver varken byta telefon eller telefonnummer.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?