Kan man sätta upp en laddbox var som helst?

  • Ja i princip. Undantaget är på eternitfasad.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?