Avbrottsersättning

  • Enligt Ellagen har du rätt till avbrottsersättning vid oplanerade strömavbrott som varat i minst 12 timmar i följd. Du behöver inte själv ansöka om avbrottsersättningen, beloppet räknas av på din elfaktura. Detta sker inom högst sex månader. Läs gärna mer om avbrottsersättning här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?