När publiceras er miljönyckeltal?

  • Miljönyckeltalen uppdateras årligen i slutet av januari. Här kan du hitta våra aktuella miljönyckeltal.

  • Fick du svar på din fråga?