Ska min mätare bytas ut?

  • De närmsta åren kommer vi att byta ut alla elmätare och ersätta dem med ny, smart teknik. De nya mätarna ger en säkrare drift av elnäten och ger dig som kund möjlighet att styra din elförbrukning. Läs mer om mätarbytet på  www.kraftringen.se/matarbyte

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?