Vad händer om jag inte betalar i tid?

  • Om du inte betalar din faktura i tid kan det leda till extra kostnader för dig och i värsta fall att din el, gas eller fjärrvärme stängs av. Vi skickar vanligtvis en påminnelse till dig, men flera försenade fakturor kan göra att skulden skickas direkt till inkasso.

    Vi samarbetar med Visma Collectors som skickar ut våra påminnelser och inkassokrav på uppdrag av oss.

    Här kan du läsa mer om vad som händer om du inte betalar din faktura i tid.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?