Jag ska flytta. Vad behöver jag göra?

  • När du flyttar ska du anmäla din flytt till både din befintliga nätägare och din nya nätägare, senast 30 dagar innan du flyttar in. Detta gäller elnät, gasnät och fjärrvärmenät.

    Du kan välja att behålla ditt elhandelsavtal med oss eller teckna ett nytt avtal. Om du inte gör ett aktivt val får du ett anvisningspris, vilket innebär en högre kostnad än om du väljer att teckna ett avtal.

    Läs mer om vad som är viktigt att tänka på när du flyttar här. Här hittas också formulär för att anmäla din flytt, givetvis går det också bra att kontakta kundservice på tel 020-32 61 00

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?