Hur gör jag för att säga upp mitt elhandelsavtal?

  • Innan du säger upp ditt elhandelsavtal ska du först kolla upp hur lång bindningstid du har. Ska du byta till en ny elhandelsleverantör behöver de veta vilket startdatum som gäller, alltså dagen efter ditt gamla avtal löper ut. De behöver också din områdeskod och ditt anläggnings-id.

    För att säga upp ditt befintliga avtal gäller 30 dagars uppsägningstid om du har löpande rörligt pris och 14 dagars uppsägningstid om du har anvisningspris. Har du ett tidsbundet avtal har du 30 dagars uppsägningstid innan avtalet löper ut. Du kommer att informeras om detta i god tid innan avtalet löper ut.

    Du säger upp avtalet genom att kontakta kundservice. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?