Hur mycket el producerar solceller?

  • En solcellsanläggning omvandlar den inkommande solenergin till elektricitet. De solceller som vi säljer har en verkningsgrad på cirka 17 procent. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, anläggningens läge, lutning och eventuell skuggning. En vanlig villa i Sverige använder cirka 5 000 kWh/år i hushållsel, det motsvarar elproduktionen från en solcellsanläggning som är drygt 30 kvm stor.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?