Vad händer med min solcellsanläggning när det är strömavbrott?

  • När det blir strömavbrott levererar inte heller solcellsanläggningen någon el. Växelriktarna är inställda så att de bryter strömmen från solcellerna om det blir strömavbrott. Detta för att reparatörer inte ska skada sig när de arbetar med att åtgärda felet.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?