Hur snabbt betalar sig min solcellsanläggning?

  • solceller är en långsiktigt hållbar investering. Utifrån de förutsättningar som råder i juni 2020 vad gäller inköpspris för solceller, elpris, ersättningsnivå för överskottsproduktion, skattereduktion och ett eventuellt ROT avdrag är återbetalningstiden för en solcellsanläggning mellan 10 – 14 år. Din solcellsanläggning fortsätter sedan att producera solel under ytterligare många år, beräknad livslängd för solceller är 30-40 år.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?