Vad händer om jag inte väljer ett elhandelsföretag?

  • Om du flyttar till en anläggning i Kraftringen Näts nätområde och inte gör ett aktivt val av elhandelsföretag, blir du anvisad ett elhandelsföretag av oss. I vårt nätområde är Kraftringen anvisat elhandelsföretag och du kommer att få ett anvisningspris från oss tills du väljer att teckna ett avtal. Läs mer om vårt anvisningspris här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?